Στην AGROTICA του 2018 η Compo Expert Hellas συνεχίζει την πρωτοπορία της, παρουσιάζοντας πλέον 11 δράσεις/πρωτοβουλίες που καταδεικνύουν τη συνεργασία με την υπόλοιπη αλυσίδα (καλλιέργεια, παραγωγός, γεωπόνος, expert της COMPO). Το γεγονός ότι η κάθε εκδήλωση είναι sponsored by – από ένα προϊόν μας προσπαθεί να δείξει τη σύνδεση αυτών που ισχυριζόμαστε με την αποτελεσματικότητα των καινοτόμων προϊόντων μας και να μας καθιερώσει ως FOOD CHANGERS.


Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 
Time                          Title
16:00 - 17:00            Πρόγραμμα ΕΛ.ΠΙ.Σ. (EL.PI.S Program) 
17:00 - 18:00            Πρόγραμμα ΣΤΕΒΙΑ (STEVIA Program)
18:00 - 19:00            Πρόγραμμα ΡΥΖΙΟΥ (RICE Program)  
19:00 - 20:00            Πρόγραμμα ΑΜΠΕΛΙ / ΟΙΝΟΣ (WINE / VINE Program)
Sponsored by

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018
Time                       Title

10:30 - 11:30         EXPORTS COMPO EXPERT Hellas
11:30 - 12:00         Πρόγραμμα NovaTec (NovaTec Program)
12:00 - 13:00         Πρόγραμμα NEXUR (NEXUR program)  
13:00 - 14:00         ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ COMPO EXPERT Hellas - (Factory)
19:00 - 21:00         "The Challenges of Modern Agriculture" - Παρουσίαση Βιβλίου (Book Presentation) 


Sponsored by


Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018
Time                     Title

11:00 - 12:00        Πρόγραμμα ΜΗΛΟΥ (APPLE program)
12:00 - 13:00        Πρόγραμμα ΠΑΤΑΤΑΣ & ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ (POTATO & ONION Program)
13:00 - 14:00        Πρόγραμμα ΕΛΙΑΣ (OLIVE Program)     


Sponsored by

         
Αύξηση της παραγωγής άνω του 15%  και πολλά οφέλη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ (Onion Programme) στην  ΕΛΑΤΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Ο   Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, γεωπόνος της COMPO EXPERT Hellas, υπεύθυνος  του   Προγράμματος σε συνεργασία με τους γεωπόνους της εταιρείας ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ που διαθέτουν τα προιόντα με την επωνυμία ΦΩΚΕΩΝ ΓΑΙΑ , μετά τον πειραματισμό του 2017, προτείνει το σχέδιο λίπανσης που περιλαμβάνει : 

Οι γεωπόνοι της COMPO EXPERT Hellas & ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ αξιολογούν το τελικό προιόν κρεμμυδιού στον αγρό


Ισχυρή η πεποίθηση της εταιρείας COMPO EXPERT είναι ότι:

“ Ένας σωστά θρεμμένος φυτικός οργανισμός, είναι ένας δυνατός οργανισμός, ικανός να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε τύπο stress και να αποδώσει πλήρως τα χαρακτηριστικά του»

Αύξηση της παραγωγής άνω του 15% σε όλα τα αγροτεμάχια σε σχέση με το μάρτυρα. Σε συνδυασμό με τη σχεδιασμένη συγκράτηση του κόστους λιπάνσεως, η προτεινόμενη λίπανση της COMPO EXPERT Hellas αποδείχθηκε η πιο «φθηνή» και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματική, για τα δεδομένα της καλλιέργειας, λύση.
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων λίπανσης (Πατάτας –Κρεμμυδιού)  έγινε με γνώμονα να ελεγχθούν στο μεγαλύτερο βαθμό μέσω της λιπάνσεως, οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν μείωση της τελικής παραγωγικής δυνατότητας του φυτού.

Εν προκειμένω, η γονιμότητα του εδάφους και οι φυσικοχημικές του ιδιότητες, βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες, οι καιρικές συνθήκες και η καλλιεργητική πρακτική τέθηκαν υπόψιν στο σχεδιασμό του προγράμματος λίπανσης.

Υπήρξε στην αρχή της καλλιέργειας ανάλυση της σύστασης των εδαφών προκειμένου να διευκρινιστεί η χωρική παραλλακτικότητα και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών.
Τα αγροτεμάχια προς καλλιέργεια είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Προέρχονταν από συνεχή καλλιεργητική χρήση πολλών ετών,
β) δεν είχε εφαρμοσθεί σαφές πρόγραμμα αμειψισποράς
γ) η γονιμότητα των εδαφών και η οργανική ουσία ήταν σε χαμηλό επίπεδο λόγω της χρόνιας εξάντλησής τους
δ) η μέση τιμή του pH εδάφους ήταν ιδιαιτέρως υψηλή.


Εφαρμογές:

1)      Ο τύπος της βασικής λίπανσης που επιλέχθηκε ήταν το NovaTec® triplo (15-9-15 +2MgO +IXN) με σταθεροποίηση αζώτου, ειδικά διαλυτό φώσφορο, θειικό κάλιο και πλήρη σειρά ιχνοστοιχείων. Σκοπός: α) διαθεσιμότητα αζώτου για πάνω από 3 μήνες το χειμώνα στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, β) χαμηλό pH και αγωγιμότητα του θρεπτικού διαλύματος , γ) αποδέσμευση του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων του εδάφους. Οι ποσότητες εφαρμογής διαφοροποιούνταν ανά αγροτεμάχιο, βάσει των υποδείξεων της ανάλυσης εδάφους. Οι συνολικές ποσότητες λιπάσματος που εφαρμόσθηκαν ήταν μειωμένες κατά 15% σε σύγκριση με την καλλιεργητική πρακτική της περιοχής, λόγω των μειωμένων απωλειών αζώτου της σειράς  NovaTec®.

2)      Μαζί με τη βασική εφαρμόσθηκε μικρή ποσότητα του μικροκοκκώδους Easy start + Bacillus subtilis (3 kg/ στρέμμα), γραμμικά. Σκοπός: Παροχή ειδικού τύπου φωσφόρου ως βοήθεια ενέργειας στα πρώτα στάδια βλάστησης του σπόρου
3)      Eφαρμογή μέσω του συστήματος άρδευσης του Vitanica RZ (5-0-5+40% Ecklonia maxima+Bacillus Subtilis) 1 μήνα μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Υγρός ριζοδιεγέρτης με υψηλή περιεκτικότητα σε αυξίνες  για τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, Προσφέρει: α) Ταχεία αύξηση των ριζικών τριχιδίων, β) Ενίσχυση της άμυνας του φυτού απέναντι στο θερμικό stress, (χαμηλές θερμοκρασίες του εξωτερικού περιβάλλοντος)

4)      Εφαρμογή της υδατοδιαλυτής ειδικής θειικής αμμωνίας NovaTec® Solub N-Μag dos
® (20-0-0+2MgO + Fe + Zn) στο στάδιο των 3 πρώτων φύλλων της καλλιέργειας. Προσφέρει: α) άζωτο άμεσα απορροφήσιμο από τα φυτά για την κάλυψη των βλαστικών τους αναγκών β) χαμηλό pH στο περιβάλλον της ριζόσφαιρας, γ) Μαγνήσιο και κρίσιμα ιχνοστοιχεία για την πορεία της καλλιέργειας
5)      Διαφυλλική εφαρμοφή με Basfoliar® Αktiv (3-27-18+IXN) στο στάδιο της έναρξης βολβοποίησης και 15 ημέρες μετά. Υγρός ριζοδιεγέρτης με υψηλή περιεκτικότητα σε αυξίνες που προσφέρει: α) στροφή της φυσιολογικής λειτουργίας του φυτού προς τη βολβοποίηση, β) ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας γ) σχηματισμό μεγαλύτερων και βαρύτερων βολβών

6)      Δύο εφαρμογές μέσω του συστήματος άρδευσης της σειράς υδατοδιαλυτών λιπασμάτων Complesal®calcidic με πολυ χαμηλό pH. Προσφέρουν: α) τις απαραίτητες μονάδες για τα τελικά στάδια ανάπτυξης του φυτού, β) Με μια εφαρμογή χορηγείται φώσφορος μαζί με ασβέστιο στο φυτό. Αποφεύγουμε τις επιπρόσθετες εφαρμογές ασβεστίου, γ) Οξινοποιείται το περιβάλλον της ριζόσφαιρας, αποδεσμεύονται όλα τα δεσμευμένα στοιχεία του εδάφους


  O Δημήτρης ΠαπαχαραλάμπουςΤα αποτελέσματα κατέδειξαν τη σημασία των επεμβάσεων στο κατάλληλο χρονικό σημείο και οδήγησαν

1)      Σε αύξηση της παραγωγής άνω του 15% σε όλα τα αγροτεμάχια σε σχέση με το μάρτυρα. Σε συνδυασμό με τη σχεδιασμένη συγκράτηση του κόστους λιπάνσεως, η προτεινόμενη λίπανση της Compo αποδείχθηκε η πιο «φθηνή» και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματική για τα δεδομένα της καλλιέργειας λύση

2)      Σε έλεγχο των εχθρικών κλιματολογικών συνθηκών ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Αποφεύχθηκε η επίδραση τους στη φυσιολογική λειτουργία των φυτών με την εφαρμογή συγκεκριμένων βιοδιεγερτών, σε συγκεκριμένα στάδια, για την απρόσκοπτη εξέλιξη της καλλιέργειας

3)      Το υψηλό pH των εδαφών δεν αποτέλεσε πρόβλημα λόγω της εφαρμογής λιπασμάτων με χαμηλό pH που οξινοποίησαν το περιβάλλον της ρίζας

4)     Σε επαφή με τους αποδέκτες του τελικού προϊόντος στο λιανεμπόριο, παρατηρείται επιμήκυνση του χρόνου ζωής του προϊόντος στο ράφι (shelf life), με διατήρηση των βέλτιστων προδιαγραφών του.
Γιάννης Τρουπής (Troupis Winery)
"....Αυτό το πείραμα γίνεται για να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την Ποιότητα και τα ξεχωριστά Χαρακτηριστικά των Οίνων ποικιλίας Μοσχοφίλερου...".
Είμαι ο Γιάννης ο Τρουπής, βρισκόμαστε στην περιοχή της Μαντινείας, στον Aμπελώνα του οινοποιείου Τρουπή, στον αμπελώνα με ποικιλία Μοσχοφίλερο, ένα εκ των (2) Ambassadors ή πρεσβευτών του ελληνικού αμπελώνα στο εξωτερικό ( http://www.newwinesofgreece.com/home/ ). Οι 2 Ambassadors είναι το Ασύρτικο από τη Σαντορίνη και το Μοσχοφίλερο από τη Μαντινεία.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο κέντρο της Μαντινείας και συγκεκριμένα στην περιοχή «Μπέλμπερι» όπου είχαμε προβεί σε μία φύτευση πέρυσι, πάντα στην ποικιλία Μοσχοφίλερο σε (5) διαφορετικές εκδόσεις με 5 διαφορετικά υποκείμενα. Το ένα εξ αυτών είναι ο Μάρτυρας, ο οποίος κατά γενική ομολογία φύεται στην περιοχή (είναι το R-110) και τα άλλα (4) είναι διαφορετικά υποκείμενα, με σκοπό να συνεχίσουμε την παράδοση η οποία μας έφερε εδώ και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά με διαφορετικά υποκείμενα ώστε να δούμε τι διαφορετικό χαρακτηριστικό μπορεί να αποδώσουν στο τελικό προϊόν που είναι ο παραγόμενος Οίνος..Κυρίως στοχεύουμε στο να έχουμε μία διαφοροποίηση και να αυξήσουμε τον ΟΓΚΟ που δίνει το κρασί στο στόμα του καταναλωτή και ευελπιστούμε τη συνεργασία με την Compo Expert Hellas και τα Φυτώρια Μπακασιέτα, με πρότυπα που εφαρμόζουμε στο συγκεκριμένο αμπελώνα και σε άλλους να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η σειρά οίνων που παράγει το Οινοποιείο Τρουπή είναι η σειρά Φτέρη (http://www.troupiswinery.gr/en/%ce%bfur_wines/moschofilero/), η Μαντινεία (http://www.troupiswinery.gr/en/%ce%bfur_wines/mantinia/) και η Τομή «ροζέ και λευκό» (http://www.troupiswinery.gr/…/%ce%…/tomi-white-moschofilero/).

Δεδομένου της αγάπης που έχουν εισπράξει τα τελευταία χρόνια οι προαναφερόμενοι οίνοι τόσο στο χώρο της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, το συγκεκριμένο πείραμα γίνεται ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτά τα κρασιά και αν είναι δυνατόν να αρέσουν σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους.

Κατά γενική ομολογία η Μαντινεία παράγει Οίνους Ποιότητας.Το "οινοποιείο Τρουπή" επένδυσε και επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει πάνω στη ποιότητα των κρασιών.

basfoliar 36 extra:
1. http://www.compo-expert.com/…/MSDS_Basfoliar_36_Extra__GR.p…
2. https://www.slideshare.net/ecompogr/basfoliar-36-extra
Για το έτος 2017 η συνεργασία για την υλοποίηση του "The Rice Programme" γίνεται με την εταιρεία “Ορυζόμυλοι Αναγέννησης Α.Ε.” που παράγει τα προϊόντα “AGROTOPOS» στις Σέρρες μέσω Συμβολαιακής Γεωργίας.


Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Βασίλης Καλαϊτζίδης Basilis Kalaitzidis μιλάει για την συνεργασία αυτή, στην Compo TV
…….Η Compo είναι μία εταιρεία που δεν θέλει απλά να πουλάει λιπάσματα είναι μία εταιρία που την ενδιαφέρει να μείνουν ικανοποιημένοι και οι παραγωγοί όσον αφορά τις αποδόσεις αλλά να υπάρχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα στο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.Αυτό ενδιαφέρει και εμάς, άρα οι φιλοσοφίες μας ταυτίζονται......


Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Βασίλης Καλαϊτζίδης: Βρισκόμαστε στην Αναγέννηση Σερρών, ένα όμορφο χωριό των Σερρών, όπου έχει έδρα η εταιρεία μας “Ορυζόμυλοι Αναγέννησης Α.Ε.” που παράγει τα προϊόντα “Αγρότοπος”. Πρόκειται για ρύζια και όσπρια από την ευρύτερη περιοχή των Σερρών αλλά και της Μακεδονίας. Είμαι ο Καλαϊτζίδης ο Βασίλης, είμαι πρόεδρος και μέτοχος της εταιρίας, η οποία ιδρύθηκε το 1990. Αποτελούμε τη δεύτερη γενιά, αλλά αναφέρω συχνά ότι εγώ και ο συνέταιρός μου Αλέξανδρος Απιδόπουλος είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε περισσότερα χρόνια από την πρώτη γενιά, ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας, όσον αφορά το ιστορικό της εταιρείας, κάναμε ένα πλάνο δεκαετίας αρχικά θέλοντας να βελτιώσουμε τις υποδομές, για να μπορούμε αντίστοιχα να βγάζουμε προϊόντα ποιοτικά και ανταγωνιστικά, αυτός ήταν ο στόχος.Θεωρώ ότι το καταφέραμε, εδώ και λίγα χρόνια καταφέραμε να δημιουργήσουμε ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, με τοπικούς παραγωγούς των Σερρών όσον αφορά το ρύζι αρχικά. Συσκευάσαμε το προϊόν και κάνουμε προσπάθειες να γίνουμε γνωστοί εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

CompoTV: Τι σας ώθησε να πάτε σε μία σειρά συσκευασμένων προϊόντων, σε μία σειρά branded προϊόντων;Βασίλης Καλαϊτζίδης: Αρχικά θέλαμε να αναδείξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τα οποία παράγει η περιοχή αλλά και η επιχείρησή μας, τα οποία έπρεπε να έχουν βέβαια και την αντίστοιχη τιμή στο ράφι, συνήθως πουλούσαμε τα προϊόντα μας σε μεγάλους σάκους με αποτέλεσμα να μην εισπράττουμε την προστιθέμενη αξία, αρχικά εμείς και κατ επέκταση ο παραγωγός. Είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, η οποία έχει και κόστος, αλλά θέλει και υπομονή. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που εδώ και πολλά χρόνια η οικονομία της είναι σε ύφεση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και εντός αλλά και εκτός της χώρας μας, παρ’ όλα αυτά, αυτό που μας κάνει να μη φοβόμαστε, είναι ότι πιστεύουμε στο προϊόν μας και το ότι αγαπάμε τη δουλειά μας.

CompoTV: Τι ρόλο παίζει η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για τους “Ορυζόμυλους Αναγέννηση”;

Βασίλης Καλαϊτζίδης: Η συμβολαιακή γεωργία είναι ένα εργαλείο που ασχολείται αρχικά με το χρηματοοικονομικό και στη συνέχεια βοηθάει και τους παραγωγούς αλλά και την επιχείρηση να αποκτήσουν μία σχέση, αμφίδρομη θα τη χαρακτήριζα. Ευτυχώς, μάλλον τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που καλλιεργούν τη γη, δυστυχώς στην περιοχή μας δεν έχει γίνει αναδασμός, υπάρχει κατακερματισμός του κλήρου, η νέα γενιά των παραγωγών των αγροτών δείχνει να είναι περισσότερο συνεννοήσιμη και εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους.
Τους θεωρούμε συνεργάτες, θέλουμε να δημιουργήσουμε μία αμφίδρομη σχέση με αυτούς και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, κάτι που θα είναι καλό και για μας και για τους ίδιους πιστεύω, αλλά και γενικότερα ακόμα, για την οικονομία της περιοχής μας.

CompoTV: Τι σηματοδοτεί η σχέση συνεργασίας με την Compo σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που έχουν σχέση με το τελικό προϊόν;

Βασίλης Καλαϊτζίδης: Τη χρονιά που ξεκινήσαμε τη Συμβολαιακή γεωργία και τις ομάδες παραγωγών θέλαμε να παρακολουθούμε και την παραγωγή, ενώ παλαιότερα αγοράζουμε τα προϊόντα από τους παραγωγούς.
Από τη στιγμή που ήμασταν οι δέκτες θέλαμε να έχουμε εικόνα και να παρεμβαίνουμε και στο κομμάτι της καλλιέργειας και της παραγωγής.
Μπήκαμε και στο κομμάτι της ΛΙΠΑΝΣΗΣ και των αγροτικών εφοδίων με ένα μόνιμο γεωπόνο, αλλά και επιπλέον εξαιρετικό συνεργάτη, για αυτό και δημιουργήσαμε τις ομάδες.Η Compo είναι μία εταιρεία που δεν θέλει απλά να πουλάει λιπάσματα είναι μία εταιρία που την ενδιαφέρει να μείνουν ικανοποιημένοι και οι παραγωγοί όσον αφορά τις αποδόσεις αλλά να έχουμε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν.
Αυτό ενδιαφέρει και εμάς, άρα οι φιλοσοφίες μας ταυτίζονται.
Έτσι λοιπόν θέλω να είμαστε μαζί και με την Compo, γιατί θεωρώ ότι και σήμερα ακόμη, στην Ελλάδα της κρίσης, είναι πολύ δύσκολο αλλά και πολύ σημαντικό να βρεις τους κατάλληλους συνεργάτες με τους οποίους να υπάρχει η ίδια νοοτροπία, η ίδια φιλοσοφία και γιατί όχι, κοινός στόχος.
Άρα η επιτυχία η δικιά μας, της περιοχής θα είναι και επιτυχία της Compo. Το motto μας είναι η καλλιέργεια από το χωράφι μέχρι και το ράφι, κάτι που μας κάνει να είμαστε και σίγουροι για το προϊόν μας.

PRESS RELEASE

Subject: "COMPO EXPERT Hellas SA: Establishment and operation of Branding Office in cooperation with Tropos Branding Co"

Athens, June 12, 2017

It is with particular pleasure that the Management of COMPO EXPERT Hellas announces the extension of its cooperation with Tropos Branding Co (member of DKG Group) with the establishment and operation of a Branding Office. The two companies have already been collaborating for 2.5years in the field of e-Branding, through the e-Compo 360 project.

Photo(left to right): Dimitris Garzonikas, Georgios Mitsopoulos, Christos D. Katsanos

"Innovation has always been in the DNA of the COMPO Organization. Therefore, we could not but innovate in the field of branding as well. As we believe that we do not belong in the narrow sector of fertilizers but in that of Food Chain in general, we also believe that we need to acquire new skills so as to face the challenges of the future. I am confident that this new endeavour of COMPO EXPERT Hellas will set the example for the rest of the COMPO EXPERT Group organizations worldwide"stated Mr. Panagiotis Chamakiotis, Regional Director for Europe, Middle East and Africa.

"At COMPO EXPERT Hellas we have under our supervision several markets in addition to the Greek one. Our high-quality products, as well as our values and principles, need to be communicated in modern ways, such as through projects and programs. Cooperating with a company that is deeply knowledgeable not only about the markets in which we operate but also, and most important, about their cultures, came about naturally. In the last 2.5 years we have managed to find a formula for working together, and so the establishment of a Branding Office in collaboration with the executive officers from Tropos was a natural development. We expect many benefits from this cooperation", stated Mr. George Mitsopoulos, Head of the Balkans and Middle East.

"Synergies are a one-way street in modern-day business. The philosophy of branding has long been distinct from those of marketing, advertising and product promotion. It is quite some time since we progressed from story-telling to story-doing; and this has encompassed the creation of Tribes. This is precisely our common point with the scientists of COMPO EXPERT Hellas and the entire network of associates, clients and users of our products", stated Mr. Christos Katsanos, Brand Strategist for Tropos Βranding.

"Branding is an art as well as a science. The tools we use are constantly evolving. Branding Office is also such a modern tool. So far, few companies have realized its value, and fewer still have invested in it. One of those few is COMPO EXPERT Hellas. We are happy for this development", concluded Mr. Dimitris Gartzonikas, Project Manager for Tropos Branding.


Corporate information for COMPO EXPERT Hellas:

COMPO EXPERT Hellas is a subsidiary of the COMPO EXPERT Group, established in 1956 and having its headquarters in Munster, Germany. Under its supervision are the markets of the Balkan Peninsula and those of the Middle East. It has a factory in Patra and deploys an extensive network of specialized agronomists to cover all geographical areas and types of crops. The specialized and innovative products that markets, meet the needs of a wide range of broad acre crops, vegetables, fruits and vines, nursery & ornamentals, turf & public green, landscaping and forestry. The high quality and technology of the products combined with high-level expertise of COMPO EXPERT Hellas personnel, guarantee success.


Corporate information for TROPOS Branding Co:

Tropos Branding Co is the newest member of the DKG Group. It has won awards for innovation for two Branding projects in Food Chain. It has introduced to the market the e-360 tool, the Corporate TV, and the Branding Office. Its executives are experienced in media, corporate consultancy, food production and project execution.


For more information and visual material please contact:

Sotiria Maroula / COMPO EXPERT Hellas
tel: 211 1769109 e-mail: sotiria.maroula@compo-expert.com , www.compo-expert.com/gr


Dimitra Notiou / TROPOS Branding Co
tel: 2310 488915, e-mail: notiou@dkggroup.com , www.tropos.gr, www.dkggroup.com

Ήρθε η ώρα για τις επιφανειακές και τις διαφυλλικές λιπάνσεις στο βαμβάκι.


Για τις επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις η COMPO EXPERT προτείνει

δύο κορυφαίες τεχνολογίες διαχείρισης αζώτου για βελτιωμένα αγρονομικά χαρακτηριστικά και αυξημένη παραγωγή.

 NovaTec 40


· NovaTec® 40

- Παρέχονται 40 μονάδες σταθεροποιημένου αζώτου με τεχνολογία NovaTec 
- Οξύνιση του εδάφους για καλύτερη απορρόφηση δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων
- Μειωμένες απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης και μέγιστη αποδοτικότητα ακόμα και σε μειωμένες δοσολογίες
- Ιδανικό και για υδρολίπανση
· NEXUR®
 Nexur


- Κορυφαίας ποιότητας ουρίας σταθεροποιημένη όχι με έναν, αλλά με δύο παρεμποδιστές ουρεάσης τεχνολογίας Limus® από την BASF®o Ακόμα μεγαλύτερη προστασία έναντι της εξαέρωσης της αμμωνίας
- Προστασία της επένδυσης του αγρότη, της καλλιέργειας και του περιβάλλοντος

Για διαφυλλική εφαρμογή η COMPO EXPERT προτείνει:

· BASFOLIAR AKTIV 3-27-18®


- Εφαρμογή στο στάδιο των ρυθμιστών ανάπτυξης
- Πλούσιο σε φώσφορο και αυξίνες για αυξημένη ανθοφορία, καρπόδεση και παραγωγή
- Καλύτερη συγκράτηση ανθέων και κάψας
- Αυξημένο βάρος καρυδιών λόγω μεγαλύτερης ποσότητας και αντίστοιχα μεγαλύτερου βάρους σπόρων
- Κατάλληλες μονάδες καλίου για βελτιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ίνας
- Εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία για καλύτερη γονιμοποίηση και αποφυγή κούφιων ανθέων


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της εταιρίας στην περιοχή σας


 (πηγή COMPO Facebook page)
The “STEVIA PROGRAMME”

Τι είναι η Στέβια και γιατί είναι σημαντική για την COMPO EXPERT Hellas;
H στέβια είναι ένα φυτό όπως πάρα πολλά άλλα. Μέσα της κουβαλά μια γλυκαντική ουσία. Και η ουσία αυτή έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, οπότε παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλες τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν γλυκαντικές ουσίες (από βιομηχανία αναφυκτικών έως επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστικής κλπ).Στη Λαμία υπάρχει ο μοναδικός συνεταιρισμός καλλιέργειας Στέβιας στην Ευρώπη. Πάνω από 87 καλλιεργητές ασχολούνται με την περιποίησή στης και μάλιστα έχουν επιτύχει να παράξουν τελικό προϊόν το οποίο και το εμπορεύονται με την ονομασία «La Mia Stevia».Αν και το τελικό προϊόν είναι εξαιρετικής ποιότητας παγκοσμίως, στα πλαίσια της Συνεχούς Βελτίωσης και της προσαρμογής του προϊόντος στις γευστικές απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη/αγοραστή/χρήστη απαιτούνται νέες εφαρμογές τεχνικών στον αγρό.

Εδώ ακριβώς είναι το σημείο εμπλοκής της COMPO EXPERT Hellas, η οποία έχοντας στο «οπλοστάσιό της» μια σειρά ειδικευμένων προϊόντων θρέψης (Ομπρέλα Basfoliar®, Σειρά NovaTec® και NEXUR®) και σε συνδυασμό με την εμπειρία και γνώση του COMPO Fertigation Centre , θα προσπαθήσει στα επόμενα χρόνια να δώσει λύσεις στις διάφορες ποιοτικές απαιτήσεις.


Είμαστε σίγουροι ότι η αγαστή Συνεργασία μεταξύ των Καλλιεργητών, της Γεωπονικής Ομάδας του Συνεταιρισμού, του Τοπικού διανομέα των προϊόντων και της Επιστημονικής Ομάδας της COMPO EXPET Hellas θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Το «Stevia Programme» είναι μέρος της σειράς προγραμμάτων που εκπονεί η COMPO EXPERT HELLAS πανελληνίως σε προϊόντα και καλλιέργειες υψηλού ενδιαφέροντος. Τα προγράμματα που τρέχουν την περίοδο 2016-2018 είναι τα εξής:

The BASFOLIAR Programme , The NOVATEC Programme ( 40 YEARS IN THΕ FIELD), The NEXUR Programme , The ΕΛ.ΠΙ.Σ Programme , The RICE Programme, Τhe OLIVE TREE Programme, The VINE/WINE Programme, The POTATO CHIPS – ONION Programme, The CITRUS Programme